Udskiftning eller renovering af tag

Taget er den bygningsdel som er mest udsat for vejr og vind. Taget er samtidig en del af den bærende konstruktion. Det er derfor især vigtigt at taget er tæt og at der løbende udføres nødvendigt vedligehold af det. Risikoen for skjulte råd og svampeskader kan være store når først man begynder at opdage utætheder, da utætheder ikke nødvendigvis opdages lige der hvor de er opstået.

 

Vi kan hjælpe jer med at vurdere om det kan svare sig at renovere det gamle tag eller den bedste investering vil være at udskifte det helt. Taget er ofte svært tilgængeligt uden lift/stillads, men vi har mulighed for at tilbyde inspektion med drone, som gør opgaven noget nemmere og ikke mindst billigere. Læs mere her –> Tekniske undersøgelser.

 

Et nyt tag skal gerne kunne holde mange år frem. Det er derfor vigtigt at der her vælges løsninger og materialer som tilsammen kan holde i mange år. Besparelsen nu og her kan være dårligt givet ud, hvis det nye tag kun holder i 20 år. Idag konstruerer man tage på flere forskellige måder end man gjorde i “gamle” dage, men ikke alle de nye metoder er egnet til at udføre på gamle bygninger. Ønsker og krav om efterisolering og dampspærre, er med til at gøre tagarbejde til en kompleks byggeopgave og samtidig en krævende opgave at rådgive om.

 

Samtidigt med udskiftning af taget, kan det være en god idé at se på muligheden for at etablere nye boliger i uudnyttede tagrum. Det kan give en kontant økonomisk gevinst til boligforeningen og nye beboere til betaling af ejendommens fremtidige drift og vedligehold. Vi tilbyder også rådgivning i forbindelse med indretning af tagboliger. Læs mere her –> Tagboliger.

Kontakt os vedr. tag

Vigtige punkter når taget skal skiftes:

  • Potentielle råd- og svampeskader
  • Isolering og dampspærre
  • Ventilationsforhold i tagkonstruktionen
  • Undertagstype og tagbelægning

Afspil video