Byggerådgivning med MMAKE

Byggeteknisk rådgivning i København, Frederiksberg og omegn

Byggerådgivning med MMAKE

For dig som kunde betyder det, at vi varetager dine interesser hele vejen rundt om projektet.

Vi sørger for at projektet er tænkt igennem fra start, så alle forventede ydelser og specialydelser er belyst og indtænkt i det omfang som det er muligt.

I vil i begyndelsen af processen få tildelt en fast kontaktperson, som I og alle beboere trygt kan henvende jer til med spørgsmål gennem hele projektet. Vi vægter højt at være den primære kontakt, for såvel bestyrelsen, håndværkerne, myndighederne og alle beboere i foreningen.

Projektforløbet

Vores rolle i projektet vil typisk være:

 • I den indledende fase hjælper vi med at afdække projektets omfang og muligheder, herunder:
  • Jeres og ejendommens behov og ønsker
  • Udarbejdelse af skitser og overslagsbudget
  • Evt. præsentation af dette på en generalforsamling
 • projekteringsfasen går vi i dybden med projektet, herunder:
  • Nødvendige tekniske undersøgelser
  • Udarbejder forslag til specifikke løsninger og materialevalg i samarbejde med jer
  • Udarbejder nødvendigt tegningsmateriale
  • Ansøger kommunen om byggetilladelse
  • Udarbejder arbejdsbeskrivelser som en del af udbudsmaterialet
  • Orienterer løbende jer og eventuelle beboere om projektets status
  • Gennemgår det samlede projektmateriale med jer inden det udsendes til de bydende entreprenører
 • tilbudsfasen indhenter vi tilbud som kan sammenlignes på kvalitet og pris og herunder:
  • Indhenter pris hos entreprenører vi ved kan løfte opgaven
  • Afholder besigtigelse på jeres ejendom
  • Modtager og vurderer tilbuddene
  • Udarbejder kontrakt for jeres accept af det bedste tilbud
 • udførelsesfasen følger vi projektet tæt, bl.a. ved at:
  • Orientere jer og eventuelle beboere om tidsplan og andre praktiske forhold
  • Afholde opstarts-, bygge- og sikkerhedsmøder med entreprenøren
  • Føre tilsyn med kvaliteten af det udførte arbejde
  • Følge op på tidsplan og projektets økonomi
  • Afholde mangelgennemgang og aflevering ved afslutning af byggeriet
 • opfølgningsfasen sørger vi for at indkalde jer og entreprenøren til 1- og 5-års gennemgang

 

Vi ser det som vores fornemmeste opgave at kommunikere i et sprog som I forstår og at rådgive jer til at tage gode beslutninger i jeres projekt.

Kontakt os nu

Et samarbejde med os, indebærer blandt andet fokus på:

Tryg proces – vi hjælper jer trygt igennem hele processen og følger op på tid, økonomi og kvalitet i dit byggeprojekt.

 

Budgetter og tidsplaner – vi udarbejder realistiske budgetter og tidsplaner, som der kan bygges efter.

 

Vedligeholdelsesplaner – vi udarbejder vedligeholdelsesplaner, så I får et klart overblik over kommende udgifter til renovering. På den måde kan I planlægge kommende renoveringsprojekter og minimere uforudsete udgifter.

 

Skjulte fejl og mangler – vi hjælper med at spotte skjulte fejl og mangler. Det kan nemlig være dyrt, hvis skaden først er sket.

 

Tilbud – vi er jeres sikkerhed for god kvalitet. Vi hjælper med at indhente og udvælge de bedste tilbud ift. løsnings- og materialeforslag, så I får bedst mulig kvalitet for pengene.

 

Kvalitetssikring – vi stiller krav til, at håndværkerne synliggør processen, bl.a. med fotodokumentation og kontrolskemaer.

 

Værdiforøgelse – vi hjælper jer til at spotte muligheder i bygningen, som måske kan være med til at give en værdiforøgelse af jeres ejendom.

 

Fast kontaktperson – med MMAKE som byggerådgiver, får I én fast kontaktperson, da det bedst muligt sikrer, at I har fuld forståelse for processen.