Med MMAKE på holdet bliver det mere overskueligt

Med MMAKE på holdet bliver det lettere at være altanansvarlig

Det kan være ganske omfattende at få sat altaner op i en boligforening. Især hvis man ikke til dagligt arbejder med byggeri. Bare spørg Ida Kløvgaard, som er altanansvarlig i sin boligforening på Frederiksberg. Hun er begejstret for samarbejdet med MMAKE, som har været byggerådgiver på det altanprojekt, som foreningen søsatte i 2018, og som afsluttes i disse dage.

Ida Kløvgaard sidder i bestyrelsen i sin boligforening AB Vodroffsvej 57C-E på Frederiksberg. Det gør hun, fordi hun er engageret i foreningen, og fordi hun i 2018 opstillede et forslag om at få altaner på bygningen, som hun sidenhen har ledet. Ingen i bestyrelsen arbejder med altaner eller byggeri til dagligt, så bestyrelsen blev hurtigt enige om, at der skulle en byggerådgiver på projektet.

Bestyrelsen søgte assistance hos byggerådgivningsvirksomheden MMAKE Ingeniører og Bygningskonstruktører, og det har givet ro i maven at få en professionel bygherrerådgiver tilknyttet som sparringspartner gennem hele processen fra start til slut.

Vi er hverken håndværkere eller byggesagkyndige, og sådan er det sikkert tit i en lille bestyrelse som vores. Nogle gange må man være tovholder på opgaver, som man ikke har faglig indsigt i. Jeg erfarede dog hurtigt, at det er en omfattende opgave at drive sådan et altanprojekt, så vi har været taknemmelige for at MMake’s sparring gennem hele forløbet,” siger Ida Kløvgaard og forsætter:

”MMAKE ved, hvordan det skal gøres, og de kan tale sproget. De tager dialogen med myndigheder og håndværkere, og det giver tryghed at vide, at de varetager vores interesser.”

MMAKE er med hele vejen

I begyndelsen stod MMAKE for at indhente tilbud fra altanfirmaer, som de efterfølgende gennemgik og vurderede. Og da en entreprenør samt en passende altantype var udvalgt, skulle projektet beskrives og sendes ind til kommunen for godkendelse. Da projektet blev godkendt, tog MMAKE dialogen med entreprenøren om tidsplaner, materialer og metoder.

”Det har været en lang proces med mange faser og forskellige aktører. Der har været ugentlige møder      og hundredvis af mails. MMAKE har været inde over det hele, hvilket har været en stor hjælp,” siger Ida Kløvgaard.

Netop nu er de 23 altaner ved at blive sat op hos AB Vodroffsvej, og projektet nærmer sig dermed sin afslutning. MMAKE tjekker løbende, at altanerne bliver sat korrekt op. Rådgivningsvirksomheden siger først tak for denne gang, når alle altaner er sat op, og foreningen er tilfreds.

MMAKE laver vedligeholdelsesplan og skybrudsrådgivning

Ida Kløvgaard har haft oplevelsen af, at MMAKE har været på foreningens side gennem hele processen, som har været præget af god kommunikation og høj faglighed. Det danner grundlag for et godt samarbejde. Og samarbejdet skal da også forsætte i fremtiden, for foreningen har valgt at inddrage MMAKE i andre projekter i boligforeningen.

”Vi har opbygget en god relation til MMAKE, og de kender nu vores bygning. Så da vi i bestyrelsen besluttede, at vi skulle have lavet en vedligeholdelsesplan samt skybrudsikring af ejendommen, var det naturligt at spørge dem,” siger Ida Kløvgaard og forsætter:

”Nu betragter vi MMAKE som vores faste byggerådgiver i foreningen. Vi vil helt sikker bruge dem på de bygge- og renoveringsprojekter, der måtte opstå i fremtiden.”

Med MMAKE på holdet bliver det mere overskueligt 1

Kontakt os og høre mere

Ring, skriv eller udfyld blanketten. Vi vender tilbage hurtigst muligt