Et velfungerende kloaksystem holder rotterne ude

Nedslidte kloakledninger og utætte brønde kan føre til rotteproblemer. Derfor skal man i boligforeningen sikre sig, at man har et velfungerende kloaksystem og indtænke rottesikring, når man renoverer. Sådan lyder budskabet fra Jan Crone Foster, der er specialist i kloakrenoveringer hos MMAKE Ingeniører og Bygningskonstruktører.

Det er vigtigt, at man har de lange briller på som boligforening, når det kommer til vedligeholdelse af kloaksystemet. Pludseligt opståede skader kræver nemlig tid og er meget dyrere at udbedre end velplanlagte renoveringer. Og så kan nedslidte kloakledninger og utætte brønde føre til rotteproblemer. Det fortæller Jan Crone Foster, der ansvarlig for klima- og kloakafdelingen hos i MMAKE Ingeniører og Bygningskonstruktører. Han siger om rotter i byerne:

”Rotterne finder vej ind i ejendommenes kloaksystemer via hovedledningerne, hvor de så opretter et revir. De bygger reder og yngler, og det forværrer problemerne. Har man et veludført kloaksystem med dertilhørende rottesikringstiltag i sin forening, er det sværere for rotterne at trænge ind i kloaksystemet og videre ind i ejendommen. Derfor skal kloak og afløb være et fokuspunkt i vedligeholdelsesplanen, men da rotterne er snedige, bør man desuden overveje yderligere foranstaltninger for at holde gnaverne ude.”

Disse foranstaltninger kan ifølge Jan Crone Foster handle om at placere rottespærrer taktiske steder og vælge hensigtsmæssige byggematerialer. Det kan være rustfrie grenrør og fodbøjninger under bygningen, som rotterne har vanskeligt ved at gnave hul igennem.

MMAKE er specialister i tilstandsvurdering af kloakker

Er man i tvivl om tilstanden på kloakkerne i boligforeningen, er det en god idé at få en vurdering af en byggerådgiver som MMAKE, der har specialister tilknyttet med kloakteknisk baggrund. Og har man allerede vedtaget reparationer af kloakken, så skal man huske at tænke rottesikring ind i projektet.

Og det er ikke det eneste, man kan gøre i boligforeningen. Rottesikring handler også om foreningens politik i forhold til eksempelvis affaldshåndtering, fortæller Jan Crone Foster.

”Madrester og andet spiseligt affald skal være gemt godt væk, så det ikke lokker. Fællesarealerne skal være ryddet, for rotterne elsker at bevæge sig i det skjulte og gemme sig i buske og opmagasinerede ting,” siger han.

Pligt til at melde rotter

Rotter ødelægger mange ting, og de kan bære på en masse sygdomme. De spreder sig hurtigt, og er de først kommet ind, så kræver det en stor indsats at få dem væk. Og bliver man opmærksom på rotter i sin ejendom, har man derfor pligt til at melde det til kommunen.

”Kommunen vil derefter sende en professionel rottebekæmper, som vurderer omfanget af problemet samt, hvad der skal gøres. Det kan være en større omgang, hvis rotterne først har fået etableret sig over længere tid. Rotter skal bekæmpes systematisk, og er der tale om store og komplekse boligområder, vil det være nødvendigt at dele området op i afsnit og zoner,” siger Jan Crone Foster.

Typisk bruges rottefælder på jorden og hammerfælder i brøndene til at komme af med rotterne. Der kan også blive lagt gift ud. Tidligere var det i orden at bruge gift forebyggende, men i dag må rottegift kun benyttes, når et rotteproblem er konstateret af en professionel, som også skal udlægge rottegiften.

Kontakt os og høre mere

Ring, skriv eller udfyld blanketten. Vi vender tilbage hurtigst muligt