MMAKE ApS har fået en ny bestyrelsesformand

Kim har et anderledes strategisk mindset, en stærk driftsforståelse kombineret med en inspirerende, unik og langsigtet måde at forstå og sammensætte forretninger- projekter og organisationer på

Nyt skud på stammen

MMAKE ApS har fået en ny bestyrelsesformand og det er med stor glæde, at Kim Thinggaard – CEO for Malmos Landskaber har tiltrådt stillingen.

Kim var manden i front 

Han skabte strategiske partnerskaber i branchen og byggede fire partnerskaber (TRUST, LIVA, &os, TRUST II) og organisationen med 10 virksomheder, med potentiale til 10mia DKK og mere end 250 medarbejdere på 6 år, som var funderet på stærke kulturer, fællesskaber og tillidsbaserede samarbejder.

Dette gjorde han ved en tydelig og ærlig ledelsesstil med en ambitiøs retning og store målsætninger, han fik samlet bygherrer, rådgivere, entreprenører i flere stærke organisationer i nogle unikke og effektive fællesskaber

Kim har et anderledes strategisk mindset 

Han har en stærk driftsforståelse kombineret med en inspirerende, unik og langsigtet måde at forstå og sammensætte forretninger- projekter og organisationer på. En måde, hvor alle i samarbejder og i hele værdikæden føler sig værdifulde. Og det skaber unikke resultater.

I Kims nuværende stilling som CEO for Malmos Landskaber er ambitionen at få virksomheden til at være den foretrukne naturbaseret partner i den globale agenda omkring biodiversitet og klimaudfordringerne – Hvilket er de ambitiøse mål der kendetegner Kim.

Af ovenstående årsager valgte vi netop Kim Tinggård til at indtræde i vores bestyrelse, da han kan hjælpe os med at udvikle vores virksomhed og indfri vores vækstmål via hans unikke perspektiv på samarbejder.

 

MMAKE ApS kernefokus er på nuværende tidspunkt, at renovere bygninger indenfor segmentet andels- ejer- og almene boligforeninger

Vi renoverer tage, facader, vinduer, trappeopgange, VVS installationer, kloak- & drænprojekter samt renovering af gårdmiljøer. Projekterne tager udgangspunkt i vores gode 10 årige vedligeholdelsesplaner, tilstandsrapporter baseret på grundige gennemgange og droneinspektioner, samt fugt- og skybrudsanalyser.

MMAKE ApS er indrettet i 3 afdelinger – Byg, VVS & kloak. Det har vi valgt at gøre for at hæve kvaliteten ved at specialisere os i de enkelte faggrupper i afdelingerne. Vi vil væk fra konceptet med generalister og anvende specialister.

Den fremtidige værdiskabelse skal ske med fokus på kerneprodukterne og vi ønsker at være kundens foretrukne partner, med et stærkt fokus på fagligheden, effektiviteten, samarbejdet og værdiskabelsen. Sidst men ikke mindst, skal vi skabe tryghed for vores kunder i renoveringsprojekterne.

Vi ønsker en kontrolleret vækst og har et klart og ambitiøst 5 årigt mål, som virksomheden styres mod. Vi ønsker fortsat at skabe nogle attraktive rammer for vores ansatte, for uden dygtige og dedikerede medarbejdere, bliver rejsen noget sværere.

Jan C. Foster partner i MMAKE udtaler: ”Vi er overbeviste om at hvis vi skal skabe den langsigtede værdiskabelse, er det nødvendigt at tilføje en professionel bestyrelse som kan hæve værditilvæksten og produktiviteten med den rigtige erfaring og det rigtige mindset.”

Vi har ønsket et bestyrelsesmedlem med det rigtige strategiske mindset, en beslutningsdygtig og en erfaren person som kan inspirere og motivere vores virksomhed med social intelligens, ledelsesstyrke, kundeforståelse, konceptualisering/produkt og organisationsforståelse.

 

Kim Thinggaard udtaler: ”Jeg glæder mig meget til at blive en del af MMAKE, og ser meget frem til at blive en udviklende sparringspartner for ejerne og virksomheden. Jeg har mødt en sulten og faglig stærk organisation. Og denne ambition, vil jeg gerne være en del af. Jeg ønsker at være sammen med personer og være en del af fællesskaber, som ønsker at skabe langsigtet værdi for medarbejderne og kunderne.”

bestyrelsesmøde
Partner Mads Møller, Partner Mikkel Riddertoft og betyrelsesformand Kim Thinggaard

Kontakt os og høre mere

Ring, skriv eller udfyld blanketten. Vi vender tilbage hurtigst muligt