Sikring af problematiske stoffer inden du renoverer

Sikring af problematiske stoffer inden du renoverer 1
Foto: Emil Monty Freddie

Hvis man som ejerforening renoverer sin bygning uden at tage højde for asbest, tungmetaller og andre skadelige stoffer, kan det skabe et sundhedsproblem. Og det kan betyde, at fremtidige renoveringsprojekter bliver forsinkede og mere omfangsrige og omkostningstunge. Derfor er det en god idé at have en professionel byggerådgiver ind over store som små renoveringsprojekter i foreningen. Det er forberedelsen om et evt. nyt tag i Charlottenlund et godt eksempel på.

Ulrich Freddie er formand for bestyrelsen i ejerforeningen Jægersborg Allé 39/Christiansvej 1 i Charlottenlund. Han er samtidig pensioneret bygningskonstruktør. Derfor var det ham, der tog turen op i de højere luftlag for at besigtige foreningens tag, efter at to voldsomme storme i februar havde revet tegl af. Fra liften blev han dog hurtig klar over, at taget havde flere defekter.

”Taget var var i dårligere forfatning, end vi troede. Det var tydeligt, at vores vedligeholdelsesplan skulle revurderes. Jeg tog derfor fat i MMAKE Ingeniører og Bygningskonstruktører for at få en professionel vurdering. MMAKE så på taget og deres anbefaling var, at vi forberedte os på at overveje en snarlig udskiftning af taget.” siger Ulrich Freddie.

Men ved gennemlæsning af vurderingsrapporten blev bestyrelsen klar over et andet problem. For MMAKE havde undersøgt området omkring taget for skadelige stoffer og fandt, at der var asbeststøv på loftet.

Tal med en byggerådgiver om miljøskadelige stoffer

Mads Møller, bygningskonstruktør hos MMAKE, forklarer, at foreningens problem med asbest skyldes, at skiftende blikkenslagere over tid har foretaget reparationer på varmerør på loftet. De har skåret isoleringen i stykker uden at forsegle ved ventilerne efterfølgende. Dermed har de små asbestfibre i isoleringen spredt sig som støv på loftarealerne.

”Vi oplever ofte, at man i boligforeningerne foretager smårenoveringer og mindre indgreb i bygningen, som umiddelbart virker uproblematiske. Men det kan give udfordringer, fordi der i gamle bygninger gemmer sig miljøskadelige stoffer i byggematerialerne. Det kan fx være asbest i rørisolering, som i det her tilfælde, eller tungmetaller i maling,” siger Mads Møller, og forsætter:

”Disse stoffer udgør ikke nødvendigvis en risiko, når de er isoleret i byggematerialer. Men bliver materialerne brudt op, så bliver stofferne spredt til omgivelserne. Og det kan udgøre en sundhedsrisiko for beboerne. Derfor er det en idé at tale med en byggerådgiver om miljøskadelige stoffer selv ved mindre renoveringsopgaver.”

MMAKE tager miljøansvaret på tagrenovering

Ved større renoveringsprojekter er det ligeledes vigtigt, at boligforeningen har en rådgiver som MMAKE inde over for at sikre, at arbejdsmiljøet er i orden, inden håndværkerne går i gang. Hvis foreningen hyrer en entreprenør til fx en tagrenovering, og man pludselig finder asbest i området, mens arbejdet står på, så går byggeriet i stå. Projektet bliver forsinket, mere omfangsrigt og omkostningstungt.

Derfor er Ulrich Freddie også glad for, at MMAKE Ingeniører og Bygningskonstruktører undersøgte tagområdet grundigt. Nu er der sat gang i asbestsanering på loftet. Han siger:

”Samarbejdet med MMAKE er forbilledligt. De gør ikke bare, hvad vi forventer af dem, men lidt til. De overholder aftalerne og melder tilbage lynhurtigt. Der er høj faglighed, men alligevel taler de et sprog, man forstår. En varm anbefaling til at bruge MMAKE skal lyde herfra.”

Kontakt os og høre mere

Ring, skriv eller udfyld blanketten. Vi vender tilbage hurtigst muligt