Referencer

Vi er løbende involveret i en lang række forskellige projekter som totalrådgiver. Skal vi også hjælpe dig?

Vedligeholdelsesplaner

På følgende ejendomme har vi udarbejdet tilstandsrapport og 10 års vedligeholdelsesplan.

Projekter

Afsluttede renoveringsprojekter

Støjreducering af vinduer hos andelsforening på Nørrebro med 22 lejligheder

Plaget af støj Andelsboligforeningen var plaget af støj fra vejen, og deres vinduer var i en så ringe forfatning, at en renovering ikke var rentabel. MMAKE stod for ansøgningsproceduren til København Kommunes ”Støjrenoveringspulje”, et tre-årigt projekt (2018-20) hvorfra foreningen opnåede støtte som dækkede en tredjedel af udgifterne. MMAKE har stor forståelse for den politiske side

Se mere ›

Rådgivning på abonnement og droneinspektion ved andelsforening på Østerbro med 240 lejligheder

Rådgivning på abonnement og droneinspektion AB Hesseløgård er en stor forening med 24 opgange/222 lejligheder, og der er derfor afsat budget til de løbende vedligeholdelsesopgaver. MMAKE står for at indhente tilbud fra håndværkere, udføre tilsyn med samme, rådgive bestyrelsen og sørge for god kommunikation med foreningens beboere i forbindelse med byggeprojekter og forsikringsskader. MMAKE fungerer

Se mere ›
AB Ægirshus

Tagrenovering og fugtsikring i andelsforening på Nørrebro

Renovering af tag og fugtsikring af fundament På ejendommen er udført en renovering af taget på gårdsiden af ejendommen, hvor der er lavet nogle forbedringer af tagfoden og udskiftet dårlige skiferplader. Der blev i forbindelse med tagrenoveringen også udbedret flere råd- og svampeskader i tagkonstruktionen. Der er udført en fugtsikring af ejendommens fundamenter. Det er

Se mere ›
AB Sommersted

Facaderenovering og nye vinduer i andelsboligforening på Vesterbro

Ejendommens gadefacade er gennemgribende renoveret og afsluttet med ny silikatmaling. På gårdfacade er primært udført renovering af underfacaden.  Alle vinduer i lejligheder er udskiftet til nye lavenergi-vinduer. Vinduerne er udført som trævinduer med udvendig aluminiumbeklædning, som sikrer lavt fremtidigt vedligehold, samt en fornuftig varmebesparelse sammenlignet med de gamle termovinduer.

Se mere ›
AB Ægirshus

Etablering af nye altaner i andelsforening på Nørrebro

Hos AB Ægirshus har man fået etableret 21 stk. nye altaner på gård- og gadeside. På gårdsiden har nogle lejligheder haft mulighed for at få en stor altan og flere altaner er således hele 1,5*5 meter. Det er nogle rigtig store og brugbare altaner. På gadesiden har kommunen haft en holdning til altanerne og der

Se mere ›
EF Åbo - altaner

Etablering af nye altaner i ejerboligforening på Amager

Hos EF Åbo har man fået etableret 18 stk. altaner på gårdfacaden. Beboerne har fået gode store altaner. Således har man på 1.-4. sal fået altaner med en længde på 3,6 meter og en dybde på 1,3 meter. På 5. sal må altanerne pga. myndighedsforhold ikke blive dybere end 1 meter, men her har de

Se mere ›

Udskiftning af hoveddøre, renovering af trapper m.m.

EF Broholms Allé 12A-C er en ejerboligforening beliggende i Charlottenlund, som indeholder 18 lejligheder. På ejendommen er udført diverse renoveringsarbejder i løbet af 2018, herunder: Udskiftning af døre til opgange Renovering af udvendige betontrapper Diverse reparationer i kælder

Se mere ›

Tag- og vinduesudskiftning

I løbet af forår og sommer 2019 er ejendommens tag og vinduer blevet udskiftet. Taget er udskiftet til nyt naturskifertag med fast undertag og alle kviste har fået ny zinkbeklædning. Vinduer er udskiftet til nye trævinduer med 3-lags energiruder, som foruden energibesparelse leverer bedre støjdæmpning end de gamle vinduer.

Se mere ›