Referencer

Vi er løbende involveret i en lang række forskellige projekter som totalrådgiver. Skal vi også hjælpe dig?

Kontakt os nu

Vedligeholdelsesplaner

På følgende ejendomme har vi udarbejdet tilstandsrapport og 10 års vedligeholdelsesplan.

 • AB Assurandørernes Gaard

  Andelsboligforening med 79 lejligheder på Frederiksberg.

 • AB Tagensbo

  Andelsboligforening med 66 lejligheder i Nordvest

 • AB Jemteland

  Andelsboligforening med 51 lejligheder på Amager

 • AB Holsteinsgade 53-55

  Andelsboligforening med 20 lejligheder på Østerbro

 • EF Aldersrogade 37-39 (Sigynsgade 36-66)

  Ejerboligforening med 157 lejligheder på Nørrebro.

 • AB Valdemarsgade 34/Istedgade 134-136

  Andelsboligforening med 20 lejligheder på Vesterbro

 • EF Bagsværd Hovedgade 81-83

  Ejerboligforening med 43 lejligheder i Bagsværd

 • AB Sommersted

  Andelsboligforening med 19 lejligheder på Vesterbro

 • AB Ryvangsgården

  Andelsboligforening med 23 lejligheder på Østerbro

 • EF Fuglegårdsvænget 83-89

  Ejerboligforening med 20 lejligheder i Gentofte

 • AB Åhjørnet

  Andelsboligforening med 22 lejligheder på Nørrebro

 • EF Svanholmsvej 5

  Ejerboligforening med 12 lejligheder på Frederiksberg

 • EF Broholms Allé 12 A-C

  Ejerboligforening med 18 lejligheder i Charlottenlund

 • AB Bjerrebo

  Andelsboligforening med 24 lejligheder i Bagsværd

 • EF Østerbrogade 149

  Ejerboligforening med 7 lejligheder på Østerbro

 • Reersøgade 4-6

  Udlejningsejendom med 19 lejligheder på Østerbro

 • AB Rosines Minde

  Andelsboligforening med 23 lejligheder på Østerbro

 • EF Schlegels Allé 5

  Ejerboligforening med 11 lejligheder på Frederiksberg

 • EF Frederiksberg Allé 100

  Ejerboligforening med 11 lejligheder på Frederiksberg

LÆS MERE OM VEDLIGEHOLDELSESPLANER? Vedligeholdelsesplan

Projekter

Afsluttede renoveringsprojekter

AB Åhjørnet - Vinduesudskiftning

Andelsboligforening på Nørrebro hvor vi bistod foreningen i forbindelse med udskiftning af alle vinduer til nye koblede vinduer med lydruder.

Læs mere

AB Enggården - Diverse renovering

Andelsboligforening i Københavns Sydhavn, hvor vi igennem året har bistået foreningen med tilstandsvurdering af bl.a. fugt i kælder og murværk over tag.

Læs mere

EF Broholms Allé 12A-C - Diverse renovering

Ejerboligforening i Charlottenlund hvor vi bistod foreningen i forbindelse med diverse renoveringsarbejder i 2018.

Læs mere

AB Åhjørnet - Fugtsikring

Andelsboligforening på Nørrebro som vi har bistået i forbindelse med fugtsikring af ejendommens fundamenter og kældervægge.

Læs mere

AB Åhjørnet - VVS

Andelsboligforening på Nørrebro hvor vi bistod foreningen i forbindelse med udskiftning af faldstammer og vandrør.

Læs mere

AB Bjerrebo - Renovering af altaner

Andelsboligforening i Bagsværd, hvor der er blevet renoveret 18 stk. eksisterende betonaltaner, malet vinduer m.m.. Altaner er renoveret ved udbedring af betonskader, afrensning af gammel overflade...

Læs mere

EF Mynstersvej 7A-B - Altaner

Ejerboligforening på Frederiksberg hvor vi bistod foreningen i forbindelse med udskiftning og etablering af ialt 11 altaner.

Læs mere

EF Schlegels Allé 5 - Tagudskiftning

Ejerboligforening på Frederiksberg. Foreningen har fået nyt naturskifertag med fast undertag, samt renoveret kviste og frontispicer med ny zink, samt nye vinduer i taglejlighed.

Læs mere

Reersøgade 4-6 - Vandrør og faldstammer

Udlejningsejendom på Østerbro hvor alle vandinstallationer er udskiftet til nye, samt delvist udskiftning af afløbsinstallationer. Herudover er der blevet fornyet enkelte badeværelser.

Læs mere

EF Vibekegade 10 - Tagudskiftning

Ejerboligforening på Østerbro. Foreningens gamle tagbelægning er udskiftet til nyt tegltag. Herunder er alle tagets kviste renoveret og beklædt med ny zink.

Læs mere

AB Ægirshus - Altaner

Andelsboligforening på Nørrebro hvor der er etableret 21 stk. nye altaner på gård- og gadefacade.

Læs mere

AB Valdemarsgade 34 m.fl. - Fugtsikring og kloak

Andelsboligforening på Vesterbro hvor vi bistod foreningen i forbindelse med etablering af omfangsdræn og udskiftning af kloaksystem.

Læs mere