Fugtsikring og kloak i andelsforening på Vesterbro

AB Valdemarsgade 34 m.fl.

Udskiftning

Hos AB Valdemarsgade 34 m.fl. er der foretaget udskiftning af store dele af kloaksystemet, herunder brønde og ledninger i jord.

I den forbindelse er der også etableret omfangsdræn langs ejendommens fundamenter, som en foranstaltning mod indtrængende fugt i kælderen.

Projekt Detaljer

Projekt
Fugtsikring og kloakudskiftning
Bygherre
AB Valdemarsgade 34 m.fl.
Antal lejligheder
20
Budgetramme inkl. moms
1.440.000,-