Fugtsikring og kloak i andelsforening på Vesterbro

Udskiftning

Hos AB Valdemarsgade 34 m.fl. er der foretaget udskiftning af store dele af kloaksystemet, herunder brønde og ledninger i jord.

I den forbindelse er der også etableret omfangsdræn langs ejendommens fundamenter, som en foranstaltning mod indtrængende fugt i kælderen.

Projekt Detaljer

Projekt
projekt
Bygherre
projekt
Antal lejligheder
projekt