Rådgivning på abonnement og droneinspektion ved andelsforening på Østerbro med 240 lejligheder

  • Forside
  • Referencer
  • Rådgivning på abonnement og droneinspektion ved andelsforening på Østerbro med 240 lejligheder

Rådgivning på abonnement og droneinspektion

AB Hesseløgård er en stor forening med 24 opgange/222 lejligheder, og der er derfor afsat budget til de løbende vedligeholdelsesopgaver. MMAKE står for at indhente tilbud fra håndværkere, udføre tilsyn med samme, rådgive bestyrelsen og sørge for god kommunikation med foreningens beboere i forbindelse med byggeprojekter og forsikringsskader.

MMAKE fungerer som foreningens byggetekniske rådgiver omkring vedligeholdelse af ejendommen og skitserer forskellige løsningsforslag for bestyrelsen. Vi har en løbende dialog med MMAKE, og vi lytter til deres faglige ekspertise i forbindelse med de byggetekniske udfordringer, der findes i en ejendom som vores.

Droneinspektion – en effektiv gennemgang af ejendommens tag

Det ville tage to mand flere uger at gennemgå et tag på denne størrelse fra en lift, så her kom vores drone virkelig til sin ret. På en formiddag kunne vi kortlægge præcis hvor der var skader og huller på taget, som bør udbedres. Foreningen fik overleveret en tegning over taget, hvor alle skader var markeret, samt dronefoto af de pågældende skader. Sådan kan vi godt lide at arbejde; effektivt og tidsbesparende, og med et konkret svar til foreningen som resultat.

Droneflyvningen gik rigtigt godt. Bestyrelsen skulle blot hænge et opslag op i opgangene, mens MMAKE stod for at indhente tilladelser osv. De data der blev opsamlet, skal munde ud i nogle konkrete reparationer på taget til foråret. Den opgave skal MMAKE selvfølgelig udføre for os.

Hvad har foreningen brug for?

Det kan være svært for en bestyrelse både at forudse og planlægge vedligeholdelse, håndtere de akutte ting og derudover stå for det almindelige bestyrelsesarbejde med budget og kommunikation med beboerne.

MMAKE træder ind som sparringspartner for bestyrelsen. Vi lærer bygningerne at kende, og vi lærer jer at kende. Vores opgave er, så at sige, at lette jeres arbejde.

MMAKE overholder altid de aftaler, vi indgår. Det er vigtigt for os, at der er høj faglighed og god kemi mellem os og vores samarbejdspartnere.

Ejerforeningen anbefaler MMAKE

Visionen hos MMAKE er, at give værdi til boligforeningerne. MMAKE skaber overblik og rækkefølge. Vi er fageksperter og kan vurdere, hvad der haster, og hvad der kan vente.

Når vi evaluerer vores projekter, spørger vi om foreningen vil vælge MMAKE som rådgiver på deres næste projekt, og om de vil anbefale os til andre.

Vi anbefaler MMAKE, fordi de har den faglige ekspertise der skal til. De er gode til at forklare det faglige i et tilgængeligt sprog og vi forventer, at have et langt samarbejde med MMAKE.

Projekt Detaljer

Projekt
projekt
Bygherre
projekt
Antal lejligheder
projekt