Renovering af andelsboligforening AB Enggården

Vurderinger og undersøgelser

AB Enggården er en andelsboligforening beliggende i Københavns Sydhavn, som indeholder 172 lejligheder.

På ejendommen har vi gennem år 2018 bistået foreningen med forskellige byggetekniske vurderinger, herunder bl.a.:

  • Vurdering af fugtproblem i kælder
  • Inspektion af murværk over tag

Sidstnævnte er gennemgået ved overflyvning og fotografering med drone, idet murværket er svært tilgængeligt i 3./4. sals højde. Billederne fra droneflyvningen har givet et godt overblik for at vurdere skaderne og omfanget af disse.

Projekt Detaljer

Projekt
projekt
Bygherre
projekt
Antal lejligheder
projekt