Støjreducering af vinduer hos andelsforening på Nørrebro med 22 lejligheder

  • Forside
  • Referencer
  • Støjreducering af vinduer hos andelsforening på Nørrebro med 22 lejligheder

Plaget af støj

Andelsboligforeningen var plaget af støj fra vejen, og deres vinduer var i en så ringe forfatning, at en renovering ikke var rentabel. MMAKE stod for ansøgningsproceduren til København Kommunes ”Støjrenoveringspulje”, et tre-årigt projekt (2018-20) hvorfra foreningen opnåede støtte som dækkede en tredjedel af udgifterne.

MMAKE har stor forståelse for den politiske side af Byfornyelsen. Det er en kompliceret proces at ansøge, og der er helt særlige krav til afrapportering og regnskabsaflæggelse.  Vi kender procedurerne, tankegangen og mekanismerne bag, og vi ved, hvordan man skærer et byggeprojekt til, så foreningen øger sine chancer for at opnå tilskud.

Mange opgaver

Da MMAKE tog fat på opgaven i andelsforeningen Åhjørnet, påpegede vi, at det ville give mening at slå flere opgaver sammen til en større plan, i stedet for at have flere opgaver kørende uden sammenhæng. Projektet blev omfattende, og på et år gennemførte vi udskiftning af vinduer, fugtsikring med omfangsdræn og ny fugtspærre, samt udskiftning af vandrør og faldstammer i hele ejendommen.

MMAKE stod for kontakten til Københavns Kommune vedrørende økonomisk støtte, hvilket gav bestyrelsen overskud til at koncentrere sig om andre opgaver.

Det betaler sig at vedligeholde

Det er dyrt at lappe på gamle skader, og de har det med at dukke op i bølger. MMAKE har udført vedligeholdelsesplan for AB Åhjørnet, og foreningen er derfor på forkant med renoveringsarbejderne.

Læs mere om vedligeholdelsesplan her

Projekt Detaljer

Projekt
projekt
Bygherre
projekt
Antal lejligheder
projekt