Tag- og facaderenovering i ejerforening på Frederiksberg med 24 lejligheder

  • Forside
  • Referencer
  • Tag- og facaderenovering i ejerforening på Frederiksberg med 24 lejligheder

En bygning skal ses som en helhed

MMAKE træder ind i bygge- og renoveringsprojektet på Frederiksberg, som bestyrelsens rådgiver i forbindelse med investering i nyt tag og en mindre facaderenovering. Det gamle tag var faktisk ikke særlig gammelt, men en uhensigtsmæssig udførelse gjorde, at foreningen måtte investere i et nyt. For at opnå den længste holdbarhed blev det nye tag udført med naturskifer og fast undertag.

MMAKE var til stede hver uge, og foreningen deltog selv i byggemøderne og kunne hurtigt sige ja/nej når behovet opstod, og vi fik altid svar på det vi skulle bruge. MMAKE leverede overskuelige referater og fulgte konsekvent op overfor entreprenør når behovet opstod.

Udnyt at stilladset står der

Projektet tilrettes undervejs, idet vi gør foreningen opmærksom på, at udgifterne til arbejderne på taget er lavere end forventet, og at man med fordel kan allokere midlerne til en grundigere renovering af facaden. Det giver god mening, nu da der alligevel er opstillet stillads. Det er dyrt at opstille stillads og det gælder derfor om at udnytte det når det står der.

Resultatet bliver, at der på den ene side skabes besparelser og på den anden side findes flere midler til andre opgaver, blandt andet renovering af ejendommens facader og en grundig gennemgang af de gamle gesimsbånd, som sikres for fremtiden.

Bestyrelsen tilkøbte en del ekstra i processen, som ikke var med i det oprindelige scope. Det valgte vi at gøre, fordi vi fik høj håndværksmæssig faglighed, sparring og afvejning af, hvad er need to have og nice to have, overfor entreprenøren.

Ejerforeningen anbefaler MMAKE

Når vi evaluerer vores projekter, spørger vi om foreningen vil vælge MMAKE som rådgiver på deres næste projekt, og om de vil anbefale os til andre.

MMAKE har levet op til vores forventninger særligt i faglighed, evnen til at kommunikere i et let forståeligt sprog, og de har styr på tidsplan og økonomi. Vi vil uden tvivl anbefale MMAKE til andre der skal have lavet større renoveringsprojekter hvor der er behov for teknisk indsigt.

Projekt Detaljer

Projekt
projekt
Bygherre
projekt
Antal lejligheder
projekt