Tagrenovering i ejerforening på Frederiksberg

Renovering af tag, kviste, frontspicer og tagvinduer

Hos EF Schlegels Allé 5 på Frederiksberg trængte det eksisterende naturskifertag til at blive udskiftet. Det nye tag blev ligeledes udført i naturskifer og med fast undertag bestående af brædder og tagpap.

Kviste og frontispicer blev inddækket med ny zink ifm. tagudskiftningen, ligesom vinduerne i taglejligheden blev udskiftet til nye.

Vi bistod foreningen som byggeteknisk rådgiver under kontraktindgåelsen med hovedentreprenør og under udførelsen af projektet.

Projekt Detaljer

Projekt
projekt
Bygherre
projekt
Antal lejligheder
projekt