Udskiftning af døre i andelsboligforening på Amager

Vi har bistået med byggerådgivning ved udskiftning af lejlighedsdøre

Andelsboligforening på Amager. I foreningen har vi bistået ifm. udskiftning af alle lejlighedsdøre til trappeopgange, samt døre til lofter og kældre.

Nye døre er udført som brand- og lydklassificerede døre.

Projekt Detaljer

Projekt
projekt
Bygherre
projekt
Antal lejligheder
projekt