Udskiftning af altaner i ejerforening på Frederiksberg

Altanforbedring

Hos EF Mynstersvej 7A-B på Frederiksberg skulle nogle af ejendommens eksisterende altaner udskiftes. Samtidig blev der etableret nye stålaltaner.

Ialt blev opsat 8 facadealtaner og etableret 3 altaner i mansardtaget.

Under projektet viste det sig at flere eksisterende bærejern i gulve var tæret og angrebet af fugt. Af den grund blev projektet udvidet til at omhandle forstærkning og udbedring af skaderne på etagebjælkerne.

Vi bistod foreningen som byggeteknisk rådgiver under hele udførelsen.

Projekt Detaljer

Projekt
projekt
Bygherre
projekt
Antal lejligheder
projekt