Udskiftning af vinduer i Andelsboligforening i København K

Andelsboligforening i København K fik udskiftet alle vinduer til gadesiden

Alle ejendommens vinduer til gadesiden er udskiftet. Dels fordi de trængte til renovering og var energimæssigt utidssvarende, men også for at lydreducere trafikstøj, da ejendommen er beliggende ud til Nørre Søgade. De nye vinduer er derfor udført med 3-lags lydoptimerede ruder.

Projektet blev udført i samarbejde med Københavns Kommune, som ydede støtte til støjreducerende vinduer.

Projekt Detaljer

Projekt
projekt
Bygherre
projekt
Antal lejligheder
projekt