Tag- og vinduesudskiftning

I løbet af forår og sommer 2019 er ejendommens tag og vinduer blevet udskiftet.

Taget er udskiftet til nyt naturskifertag med fast undertag og alle kviste har fået ny zinkbeklædning.

Vinduer er udskiftet til nye trævinduer med 3-lags energiruder, som foruden energibesparelse leverer bedre støjdæmpning end de gamle vinduer.

Projekt Detaljer

Projekt
projekt
Bygherre
projekt
Antal lejligheder
projekt