Altaner

Rådgivning, Etablering, udskiftning eller renovering af altaner og tagterrasser

Nye altaner

Vi oplever stor interesse for at etablere altaner på eksisterende etageejendomme og vi er derfor løbende involveret i mange af den type projekter.

Hvis man går med tanker om at opsætte en ny altan, så er der en del ting som man først skal have styr på. Hvor store kan de blive? Hvad koster projektet? Er der tilladelser, krav fra myndighederne eller i lokalplaner o.l. som kan sætte en stopper for planerne?

Vi oplever ofte at boligforeningen selv indhenter tilbud på etablering af altaner hos en altanleverandør. Ulempen ved dette er bl.a. at altanleverandørens tilbud ikke er den endelige pris på projektet, idet prisen ikke tager højde for uforudsete udgifter og eventuelle ekstra arbejder som man ønsker at tilkøbe under udførelsen. Hvis vi er med på projektet fra start, så hjælper vi med at sætte et realistisk budget som indeholder alle byggeudgifter forbundet med projektet. Budgettet giver boligforeningen et økonomisk overblik fra starten, så man kan træffe beslutning på et oplyst grundlag.

Om I er i jeres indledende tanker om altaner, I allerede har indhentet tilbud på altanerne eller I er ved at starte projektet op – så kontakt os for en uforpligtende snak og hør hvordan vi kan hjælpe jer videre.

Renovering af eksisterende altaner

Altaner kan oftest holde i mange år og det gælder i den forbindelse om løbende at vedligeholde dem. Hvis man ikke er opmærksom på at få vedligeholdt, så ender man med at være tvunget til at udskifte dem eller til at udføre en større genopretning. Det kan være en bekostelig affære, hvorimod løbende vedligehold er rettidig omhu.

Behovet for vedligehold kan vi afdække ved en besigtigelse eller indarbejde som en del af en vedligeholdelsesplan for hele ejendommen.

Læs mere om vedigeholdelsesplan

Tagterrasse/-altan

Bor man i en taglejlighed eller har foreningen et fladt tag som ikke er benyttet, så kan der være mulighed for at udnytte dele af dette til en privat eller fælles tagterrasse.

Fordele:

  • En tagterrasse er et frirum på en ejendom i byen
  • Kan benyttes ved afholdelse af større arrangementer
  • Udvider eventuelle frirum fra lejlighedernes altaner og fælles gårdrum

Tilknyt en byggeteknisk rådgiver til dit altanprojekt, fordi:

Partner

Mads Møller – Partner i MMAKE – Uddannet Tømrer & Bygningskonstruktør med speciale i renovering

Ansvarsområder

Kontakt os

Ring, skriv eller udfyld blanketten. Vi vender tilbage hurtigst muligt