Byfornyelse

Hvis du bor i en andelsbolig, ejerforening eller ejer en udlejningsejendom i København eller på Frederiksberg, så er der årligt mulighed for at søge midler fra en tilskudspulje under byfornyelsesloven.

Kan vi få støtte til vores projekt gennem en byfornyelsessag?

Hvis du bor i en andelsbolig, ejerforening eller ejer en udlejningsejendom i København eller på Frederiksberg, så er der årligt mulighed for at søge midler fra en tilskudspulje under byfornyelsesloven.

Grundlæggende er det muligt at søge tilskud til:

  • Energi- og støjrenovering af ejendommen.
  • Renovering af bygningens klimaskærm, Det kan for eksempel være tag, vinduer, døre, facader.
  • Etablering af bad og toiletter i boliger der ikke har det i forvejen.
  • Skybrudssikring af ejendommen.
  • Demonstrationsprojekter, fx brug af nye teknologier, løsninger eller ny slags anvendelse af eksisterende teknologi og løsninger.

En byfornyelsessag er en administrativ tungere og længerevarende sag, set i forhold til almindelige renoveringssager og kræver erfaren rådgiverassistance. Støtten er statslig, hvor kommunen matcher med et tilsvarende beløb. Beløbet dækker udgifter til byggeudgifter, arkitekt- og ingeniørbistand, byggesagsadministration, byggelånsrenter og drift- og vedligeholdelsesplaner.

Hvor meget man får i byfornyelsesstøtte varierer fra kommune til kommune og fra år til år, men i 2022 kan man fx i Københavns Kommune opnå støtte på op til 50% af udgifterne til sit projekt.

Har MMAKE erfaring med byfornyelsessager?
JA! Hos MMAKE kender vi sagsgangen i en byfornyelsessag, herunder de skemaer som skal udfyldes i løbet af projektet, hvilke løsninger og krav der lægges vægt på, samt hele opfølgningen med opgørelse af byggeregnskab og kvalitetssikring af projektet.

Det er et krav i en byfornyelsessag, at man involverer en professionel rådgiver til at bistå i processen. Her kan vi bl.a. bistå med at klarlægge omfang, mulige energibesparelser, økonomi og kvalitet, så jeres ansøgning og projekt nemmere kommer igennem kommunens sagsbehandling og I får optimeret jeres ejendom mest muligt.

Vi har gennemført både små og store byfornyelsessager og har også erfaring med demonstrationsprojekter under byfornyelsespuljen i Københavns Kommune. Derudover har vi gennemført flere projekter med støjreducering af vinduer som også er et støtteberettiget arbejde i Københavns og Frederiksberg Kommune, hvis ejendommen er tilstrækkeligt støjbelastet jf. kommunens støjkort.

Af demonstrationsprojekter vi har arbejdet på er bl.a. solceller opsat på facade og begrønning af facader.

Har du spørgsmål til byfornyelse, så tøv endeligt ikke med at kontakte os.

Partner

Mads Møller – Partner i MMAKE – Uddannet Tømrer & Bygningskonstruktør med speciale i renovering

Ansvarsområder

Kontakt os

Ring, skriv eller udfyld blanketten. Vi vender tilbage hurtigst muligt