Byggerådgivning i København, Frederiksberg og omegn

Byggeteknisk rådgivning med MMAKE

Hvad er byggerådgivning?

Som andels- eller ejerboligforening vil du ofte komme ud for, at der er brug for en professionel byggerådgiver. Der er stor forskel på den rådgivning du får, og derfor er det vigtigt at vide, hvad du skal lede efter.

En byggerådgivers job er at give dig uafhængig uvildig rådgivning på byggeprojekter. En byggerådgiver agerer for at sikre din sikkerhed, så der ikke opstår misforståelser mellem dig og entreprenøren. Desuden sørger byggerådgiveren for, at kvalitetssikringen af det udførte arbejde udarbejdes af en faglig kompetent person. Se vores tidligere projekter som byggerådgivere.

 

Byggerådgivning for andelsboligforeninger

Når der skal udføres vedligeholdelses- og renoveringsprojekter i andelsboligforeninger, er der god grund til at benytte sig af en byggerådgiver. I forbindelse med byggeprojekter er det ofte bestyrelsesmedlemmer med lidt eller ingen erfaring, som skal varetage opgaver så som at samle tilbud sammen, styre entreprenørerne, kvalitetstjekke det udførte arbejde med mere.

Derfor er det en stor fordel at udruste sig med en dygtig uvildig byggerådgiver, som kan bidrage med professionel rådgivning i projektets mange faser fra start til slut.

Hvorfor skal du vælge en uvildig rådgiver?

Under et byggeprojekt opstår der ofte spørgsmål i forbindelse med dets udførelse. Entreprenører virker ofte behjælpelige med at svare på de spørgsmål, som skulle dukke op undervejs. Dog skal du altid være opmærksom på, at entreprenørens interesse er at sælge sine ydelser og produkter. Du skal derfor stille dig ekstra kritisk over for de anbefalinger, som du får fra entreprenøren.

Benytter du dig af en byggerådgiver, som er uafhængig af entreprenørerne, der udfører arbejdet, undgår du at entreprenørerens interesse kommer i første række. Din byggesagkyndige vil agere mellemled mellem dig og entreprenørerne, som sikrer at dine interesser altid imødekommes på bedst mulig vis, samt at du altid får retvisende svar og anbefalinger til dine spørgsmål.

 

Har du en vedligeholdelsesplan?

Noget af det vigtigste for en boligforening, der har ansvar for én eller flere bygninger, er at have en gældende 5 eller 10-årig vedligeholdelsesplan. Hvis I ikke allerede har det, eller jeres nuværende plan udløber snart, så kan I læse mere om vedligeholdelsesplaner og hvordan vi hos MMAKE kan hjælpe jer.

Byggerådgivning med MMAKE

Projektforløbet med byggerådgivning

Vores rolle som byggerådgiver i projektet vil typisk være:

 • I den indledende fase hjælper vi med at afdække projektets omfang og muligheder, herunder:
  • Jeres og ejendommens behov og ønsker
  • Udarbejdelse af skitser og overslagsbudget
  • Evt. præsentation af dette på en generalforsamling
 • projekteringsfasen går vi i dybden med projektet, herunder:
  • Nødvendige tekniske undersøgelser
  • Udarbejder forslag til specifikke løsninger og materialevalg i samarbejde med jer
  • Udarbejder nødvendigt tegningsmateriale
  • Ansøger kommunen om byggetilladelse
  • Udarbejder arbejdsbeskrivelser som en del af udbudsmaterialet
  • Orienterer løbende jer og eventuelle beboere om projektets status
  • Gennemgår det samlede projektmateriale med jer inden det udsendes til de bydende entreprenører
 • tilbudsfasen indhenter vi tilbud som kan sammenlignes på kvalitet og pris og herunder:
  • Indhenter pris hos entreprenører vi ved kan løfte opgaven
  • Afholder besigtigelse på jeres ejendom
  • Modtager og vurderer tilbuddene
  • Udarbejder kontrakt for jeres accept af det bedste tilbud
 • udførelsesfasen følger vi projektet tæt, bl.a. ved at:
  • Orientere jer og eventuelle beboere om tidsplan og andre praktiske forhold
  • Afholde opstarts-, bygge- og sikkerhedsmøder med entreprenøren
  • Føre tilsyn med kvaliteten af det udførte arbejde
  • Følge op på tidsplan og projektets økonomi
  • Afholde mangelgennemgang og aflevering ved afslutning af byggeriet

 • opfølgningsfasen sørger vi for at indkalde jer og entreprenøren til 1- og 5-års gennemgang

Vi ser det som vores fornemmeste opgave som byggerådgivere, at kommunikere i et sprog I forstår, og at rådgive jer til at tage gode beslutninger i jeres projekt.

Ønsker du læse mere om professionel byggerådgivning, kan du finde mere information på Bolius’ side om byggerådgivning.

Et samarbejde med os, indebærer blandt andet fokus på:

Byggeteknisk rådgivning 1

Kontakt os vedrørende byggerådgivning

Ring, skriv eller udfyld blanketten. Vi vender tilbage hurtigst muligt