Energiforbedringer

Sådan hjælper vi jer

Renovering med fokus på energi

Vores kerne kompetence ligger indenfor renovering og ombygning af eksisterende bygninger og vi har derfor et naturligt fokus på energiforbedringer. Herudover har vi en solid erfaring med analysering af energiforbruget og besparelsesmuligheder i alle typer af bygninger og vi tilbyder derfor en helhedsorienteret rådgivning, hvor energiforbedringer tænkes ind i projektet fra start af.

Der er flere gode grunde til at igangsætte tiltag for at spare på energiforbruget i jeres ejendom. For de fleste er det vigtigste parameter at det skal være en god investering, som på sigt giver et kontant afkast. Energiforbedringer vil ofte også forbedre indeklimaet i bygningen, i form af fx mindre træk- og kuldenedfald, hvilket resulterer i øget komfort og trivsel. Derudover kan forbedringer øge en ejendoms salgs- og imageværdi, idet nogle forbedringer kan have en vis signalværdi.

Vi kan konkret hjælpe jer med at vurdere og prioritere jeres energispareindsats, samtidig med at alle nødvendige parametre på jeres ejendom tages med i betragtning og energitiltag bliver tænkt ind i ejendommens øvrige vedligeholdelsesopgaver. Således får I et vigtigt redskab til at høste gevinsterne ved energibesparelsestiltag uden kedelige overraskelser.

Vi er opdateret på de nyeste regler og krav til energiforbedringer som skal udføres ifm. renovering og ombygning, ligesom vi kan beregne varmetabs- og energirammer.

Kontakt os vedr. energirenovering

Typiske fordele ved gennemførelse af energiforbedringer:

  • Kontant besparelse på energiregningen
  • Forøget komfort i boliger
  • Øget image- og salgsværdi