Fugtanalyse

Afklaring af hvor fugten stammer fra og hvad sikringsstrategien skal være, kræver specialistkompetencer.

Fugtinspektion

Når vi bliver rekvireret til at gennemgå en fugtig ejendom, så koger vi alle vores observationer ned i et fugtnotat, som sendes til kunden. Oftest er der inkluderet et budget til fugtsikring af ejendommen og til udbedring af de skader der måtte være opstået grundet fugten.

Til vores fugtafklaringer anvender vi en Moist 250 HF dybdefugtmåler, der er en af de bedste ikke radioaktive fugtmålere på markedet. Et godt og præcist grundlag er nødvendigt for en god analyse.

Årsagerne til fugtproblemerne i de ældre ejendomme

Ejendomme får udfordringer med fugt, når der er udfordringer med en eller flere af følgende punkter.
Murværk og gammel beton suger vand via det kapillære system. Det kan suge vand flere meter op gennem konstruktionerne. Derfor indbygger man altid fugtspærrer som f.eks. murpap i murede konstruktioner. Disse fugtspærrer nedbrydes med tiden og fugten begynder at trække op gennem dem, hvorfor murværket begynder at suge det op.

Ofte består de ældre ejendomme af grundmurede kældre og murværket mod jorden er enten ubehandlet eller behandlet med en udvendig påsmurt fugtspærre der er nedbrudt. Dette resulterer ligeledes i fugt der trænger ind i konstruktionerne og fordamper ind i kælderen.

Kældergulvene i de gamle ejendomme er oftest i dårlig stand og af dårlig kvalitet, støbt ovenpå murbrokker fra byggeriet. Fugten trænger nemt op gennem disse gulve og nedbryder træværk i berøring med gulvet eller fordamper fugt op i kælderen.

Når en kælder tilføres fugt, så kræver det mere ventilering end en ellers tør kælder. Derfor ser vi altid på mængden af ventilation i en kælder.

Varme er et andet vigtigt emne når man vil holde en kælder i tør og brugbar stand. Varm luft kan indeholde mere fugt end kold luft og en god ventilering, sørger for at få den fugtige luft ud af bygningen.

Gamle utætte kloakker kan også tilføre kældervægge en del fugt. Derfor er det en god ide at få foretage en kloak-tv analyse og få udbedret de mulige fugtkilder der er. Du kan læse mere her 

Grundvandspejlinger

Hvis vi mistænker et højt grundvandsspejl, foretager vi en grundvandspejling ved at bore et filtersat pejlerør 3 til 4 meter ned i jorden. Derefter kan vi måle grundvandsstanden i forhold til kældergulvene. Dette er en vigtig information, når man skal vurdere de nødvendige tiltag, men bestemt også hvorledes et projekt reelt kan gennemføres.

Grundvandsstanden i Danmark stiger løbende og i takt med klimaforandringerne udvikler sig, så vil grundvandsstanden ligeledes stige. Vi forudser et kæmpe problem med de stigende grundvandstande og kældre, der ikke er bygget til at modstå et regulært grundvandstryk.

Partner

Jan Foster – Partner i MMAKE – Klimaspecialist  – Bygningskonstruktør –  Tømrer

Ansvarsområder

Kontakt os

Ring, skriv eller udfyld blanketten. Vi vender tilbage hurtigst muligt