Dræn og fugtsikring af kælder, fundament og sokkel

En tør kælder og bygning starter med en god fugtsikringsstrategi, og ud fra denne skal der etableres nødvendige dræn, fugtspærrer ol.

En tør bygning er en sund bygning

Mange ældre ejendomme plages af indtrængende og opstigende grundfugt gennem fundamenter, vægge og gulve. En fugtig kælder er som sådan ikke et problem, hvis man ikke anvender den, men hvis den anvendes til opbevaring eller andre formål, så er det en anden sag pga. risikoen for skimmelsvampe mm.

Men hvis fugten først stiger helt op til etageadskillelsen og begynder at nedbryde de bærende konstruktioner, som træbjælker og stålbjælker, så kan det blive en dyr renovering, uden man har løst problemet. 

Læs mere om råd-, rust- og svampeskader her

Fugtanalyse og fugtmålinger

Inden et fugtproblem kan løses, må vi foretage en grundig fugtanalyse, så vi kender årsagen og omfanget af fugtproblemerne. Ud fra årsagsafklaringen, kan vi designe en fugtsikringsstrategi der passer lige nøjagtigt til jeres behov og ejendommens udfordringer. 

Vi anvender en Moist 250 HF fugtmåler, der er en af de bedste fugtmålere man kan anvende, der ikke anvender Radioaktive bølger. Et godt og præcist grundlag er nødvendigt for en god analyse.

I kan læse mere om fugtanalyser her

Nyeste viden og storskala fugtforsøg

Vi holder os løbende opdateret med den nyeste viden indenfor fugtsikring og dræning, og vi har taget initiativ til et meget omfattende fuldskalaforsøg med forskellige løsninger der anvendes til fugtsikring. Dette gøres i samarbejde med Teknologisk Institut og flere andre aktører på markedet. 

Vi tog initiativ til dette projekt, fordi der ikke er konsensus i branchen om hvad der er de bedste løsninger i de forskellige situationer. Dette er en uholdbar situation, så alt fra fugtværdier i murværk, til typer af fugtmålere, til typer af horisontalfugtspærrer og udvendige vertikale fugtsikringsløsninger, skal testes op mod hinanden. Dette er en af grundene til vores kunder skal vælge os.

Opstigende fugt og sugende konstruktioner

Fugt transporteres / suges via konstruktionernes kapillære system, der er en række meget små porer og kanaler der via overfladespændingen i vand, kan suge fugt flere meter op gennem konstruktionerne.

I de fleste ejendomme er der fugtstandsende membraner, der blev etableret for at modarbejde den opstigende fugt, men efter 80 til 100 år, kan deres effekt være nedsat eller helt fraværende. At finde disse membraner og vurdere deres effekt er et fast punkt i vores indledende fugtanalyser. 

Membranerne kan være horisontale fugtspærrer igennem væggene, men det kan også være vertikale fugtspærrer smurt på den udvendige side af kældervæggen for at beskytte mod jordfugt. 

Det er især de ældre fuldmurede kældervægge der suger fugt op, og i starten af forrige århundrede, begyndte man at anvende beton. Betonens kvalitet var lav i forhold til dagens standarder, og man anvendte ofte fugtsugende murstensrester som fyldmateriale, hvorfor dette ofte fugtsugende beton kaldes murmesterbeton.

Salte – Afskallende indvendige vægge og udvendige facader

Et sikkert tegn på at der fugt eller har været fugt i en konstruktion er afskallende vægoverflader og synlige salte i overfladen. Saltene suges op fra undergrunden og transporteres op gennem konstruktionerne sammen med fugten. Når fugten fordamper på vægoverfladerne, så krystalliseres saltene i overfladen. Disse salte kan krystallisere sig i pudslaget eller i murstenene osv. og over tid når saltene hober sig op, så sprænger saltene pudsen eller murstenene. Saltkrystalisering kan være lige så destruktivt som frostsprængninger. 

Så længe der stadig er opstigende fugt i væggene, så vil saltene fortsætte med at aflejre sig i overfladen. Derfor bør man standse fugten og lade væggen udtørre før man overfladebehandler en vægoverflade.

Man kan vælge forskellige overfladebehandlinger, der er mere modstandsdygtige overfor saltene, men de fleste behandlinger skal betragtes som offerlag, der bare holder væsentligt længere end alm. behandlinger gør. 

Man kan eksempelvis anvende et pudssystem, der kan rumme større mængder salte grundet en meget åben og luftig struktur. Et bestemt af disse systemer udviste gode egenskaber i forhold til levetid i et forsøg gennemført af Teknologisk institut, og det er netop dette pudssystem vi anvender hvis overfladerne skal pudses. 

Hvilke løsninger findes der til at fugtsikre en ejendom?

Når man har afklaret årsagen til fugten skal løsningen vælges og der følgende er følgende løsninger.

  • Man skal ofte etablere en udvendig fugtsikring mod jorden, hvor man samtidigt etablerer et omfangsdræn. Fugtsikringen inkluderer en udvendig varmeisolering, som hæver temperaturen i kældervæggen, hvilket igen hjælper med fugtproblemerne. En udvendig fugtsikring kan enten være diffusionstæt eller diffusionsåben. Hvis muligt, så anvender vi altid en diffusionsåben løsning, for så kan bygningen naturligt affugte ud i jorden i stedet for kun indad i bygningen.
  • Nye horisontale fugtspærrer kan etableres igennem facadevæggene og de indvendige vægge, hvis opstigende grundfugt er et problem. En metode til at gøre dette, er ved at skære en rille hele vejen igennem væggene, og indstøbe en ny fugtspærre af eksempelvis rustfrit stål.
  • Hvis kældergulvene er meget fugtige, kan det blive nødvendigt at udskifte dem med nye gulve, men netdræn under dem. Det er dog ikke særligt ofte dette er nødvendigt og gøres ofte kun fordi kunden ønsker at ændre anvendelsen af kælderen.
  • Det er ofte nødvendigt at ændre ventilationen af kælderen samt nogle gange tilføre enkelte varmekilder for at sørge for en sund og tør kælder.

Kælderen kan være opfugtet af flere grunde, bl.a.:

Partner

Jan Foster – Partner i MMAKE – Klimaspecialist  – Bygningskonstruktør –  Tømrer

Ansvarsområder

Kontakt os

Ring, skriv eller udfyld blanketten. Vi vender tilbage hurtigst muligt