Test, undersøgelse, fjernelse og bekæmpelse af skimmelsvamp

Skimmelsvampe er sundhedsskadelige og kan give permanente skader såsom astma og vedvarende allergier

Skimmelsvampe skaber sygdom

Selvom vi bruger skimmel i madproduktionen og til medicin er det ikke alle arter, som er lige gode for os. Den svampevækst der opstår i bygninger er decideret sundhedsskadelig. Det kan medføre irriterende øjne, næse og luftveje, trykken for brystet, hoste, bihulebetændelse, åndedrætsbesvær, hovedpine, koncentrationsbesvær udslæt/irriteret hud og træthed. Hvis man er rigtig uheldig, kan det give permanente skader såsom astma og vedvarende allergier.

Symptomerne varierer fra person til person, men hvis man har nedsat immunforsvar eller på andre måder er i en risikogruppe, så skal der en mindre eksponering til. Det gør, at man ikke har kunne fremkomme med nogle grænseværdier, da vi alle er forskellige.

Hvad er skimmelsvamp

Skimmelsvamp, er et udtryk for en gruppe af mere end 50 svampearter, som lever på organiske materialer. Et angrebet område med skimmelsvamp udbreder sig ved hjælpen af luften da svampene frigiver sporer. Hvis sporerne lander på et organisk materiale med tilstrækkeligt med fugt, vil de derfra kunne vokse og frigive nye sporer, som igen kan inficere et nyt område.

For at en skimmelvækst skal kunne trives er der 3 kriterier, som skal være opfyldt. Der skal være mellem 5 og 30 grader celsius, organisk materiale som grobund og fugt. Hvis et af kriterierne mangler, kan skimmelsvampe ikke trives.

Hvor forekommer det hyppigst

Fremkomsten af skimmel ses ofte i de fugtige rum som badeværelse, køkkener, bryggers, toiletter og kældre. Skimmelsvampe ses også på den indvendige side af vægge mod det fri, særligt omkring vinduerne, fordi varm fugtig luft fra boligen kondenserer på den koldere overflade.  

Skimmelsvampe kan ikke li træk og velventilerede områder, hvorfor de ofte trives bag møbler mod en kold væg. 

Der hvor vi oftest møder skimmelsvampene er i gamle kældre og fejlkonstruerede tage med for lidt ventilation. Nogle af tagene er ikke ret gamle, men må renoveres fordi der er skimmel i hele loftsrummet grundet manglende ventilation.

De gamle grundmurede ejendomme er ofte udsat for opstigende grundfugt, der resulterer i en kraftigt opfugtet kældervæg. Dernæst er disse kældre ofte dårligt ventileret og der opbevares en del organiske ting i disse kældre, der nedsætter cirkuleringen af luften langs væggene og giver grobund for skimmel.  

Kendetegn ved skimmelsvampe

Et af kendetegnene ved skimmelsvampe er at de udskiller en jordlig, jordslået eller muggent lugt. Svampene har forskellige farver, det rækker lige fra de grålige farver til sort, men de kan også havebrunlige, grønlige og rødlige nuancer. Nogle former fremstår og som værende lodden, det kan opstå i alle farverne.

Hvordan bekæmper man det

Det gode ved skimmelsvampe, er at vi nu kender levevilkårene, og kan derved aktivt forhindre dannelsen ved at fjerne et eller flere af elementerne. I boliger kan vi ikke fjerne varmen eller det organiske materiale, så den bedste måde at forebygge skimmelsvampe på, er ved at styre fugtigheden i boligen. Det kan ske hvis man manuelt åbner et vindue eller etablerer ventilering med varmegenvinding. 

I grundmurede kældre er man grundet den store mængde fugt i væggene, ofte nødt til at gennemføre et fugtsikringsprojekt der inkluderer et omfangsdræn. Derefter kan kælderen saneres og renoveres i forhold til den fremtidige anvendelse af kælderen.

Når man har fjernet årsagen til skimmelsvamp, kan man bekæmpe dem. Hvis man står med små pletter, kan man selv prøve sig med midler beregnet til skimmelafrensning, som f.eks. Protox eller Hysan. Man skal dog være opmærksom på at afrensningen i sig selv ikke er nok, som tidligere nævnt frigiver skimmelsvampe sporer, som bliver hvirvlet rundt og sætter sig på alt. Det er derfor vigtigt at hele rummet får en grundig rengøring, sammen med en god udluftning. 

Hvis det er et større område, anbefaler vi at man kontakter et professionelt firma, som forestår saneringen. Man skal oftest ved større udbrud, sættes støvvægge og sluser op samt etablere undertryk i de områder man arbejder i, så selve saneringen ikke er med til at sprede sporerne i resten af bygningen.

Saneringsfirmaerne renser ofte de berørte områder for organiske materialer som tapet ol. og støvsuger grundigt. Dernæst renses området med et middel der dræber skimmelsvampene og efterfølgende kan genopbygningsprocessen startes. 

Kvalitetssikring skimmelprøver

Når man gennemfører et skimmelafrensningsprojekt, så er det vigtigt, at der leveres kvalitetssikring og prøver igennem processen. Man skal kunne dokumentere at skimmelsporerne er under grænseværdierne når man er færdig.

Alt dette og meget mere kan man læse mere om i By og Byg Anvisning 205 ”Renovering af bygninger med skimmelvækst”.

Partner

Jan Foster – Partner i MMAKE – Klimaspecialist  – Bygningskonstruktør –  Tømrer

Ansvarsområder

Kontakt os

Ring, skriv eller udfyld blanketten. Vi vender tilbage hurtigst muligt