Rådgivning om tagboliger & tagaltaner

Indretning af tagboliger i et uudnyttet loft

Har I et uudnyttet loftrum eller tørreloft i ejendommen?

Hvis I har og I alligevel skal skifte tag indenfor kort tid, så kan vi hjælpe jer med at se på muligheden for udnyttelse af loftrummet.

Fællesarealer

Det uudnyttede loft kan udnyttes til etablering af brugbare fællesarealer for ejendommens beboere.

Udvidelse af lejligheder

Hvis beboerne i de øverste lejligheder er interesseret i at udvide deres lejlighed, så kan loftarealet sælges til dem. De får dermed muligheden for at lave en “ekstra etage” til deres lejlighed, hvor der samtidig er god mulighed for at få en altan/tagaltan.

Etablering af nye lejligheder

Man kan også overveje at indrette nye selvstændige lejligheder på loftet, som kan give ejendommen en kontant gevinst samtidigt med at man får udskiftet taget på ejendommen.

I den forbindelse skal trapper, installationer m.m. forlænges op til den nye etage.

Der er mange forhold som spiller ind i forhold til muligheden for at indrette nye boliger. Herunder kommunens krav vedr. parkering, befolkningstilvækst, friarealer, pulterrum, lokalplaner m.m.

Vi kan hjælpe jer med at tage en forhåndsdialog med kommunen, hvor mulighederne afsøges.

Vi samarbejder med jurister, som kan bistå jer med udarbejdelse af de nødvendige vedtægtsændringer m.v., som skal være i orden når foreningens andele/ejerantal udvides.

Fordele ved etablering af nye boliger i tagetagen:

Partner

Mads Møller – Partner i MMAKE – Uddannet Tømrer & Bygningskonstruktør med speciale i renovering

Ansvarsområder

Kontakt os

Ring, skriv eller udfyld blanketten. Vi vender tilbage hurtigst muligt