Tekniske undersøgelser og forundersøgelser

Tekniske undersøgelser, fx. med drone, fugtundersøgelser, miljøskadelige stoffer i materialer m.m.

Tekniske undersøgelser og forundersøgelser​

Tekniske undersøgelser kan være nødvendige for at klarlægge behovet for reparationer og vedligehold, ligesom det kan være nødvendigt for at vide omfanget af fx. miljøskadelige stoffer i forhold til de håndværkere der skal udføre arbejdet, samt for at kende prisen på det forestående arbejde.

Vi er opdateret på viden indenfor de respektive områder og vi tilbyder altid at være tovholder på de tekniske undersøgelser, således at specialisternes viden og undersøgelser bliver formidlet i et let forståeligt sprog og omsat til noget praktisk håndgribeligt. Følgende undersøgelser udfører vi selv:

  • Fugtundersøgelser –  Det er alfa og omega at kende fugtforholdene i ejendommens konstruktioner, hvis man skal renovere facaden, kælderen, trapperne, kloakkerne m.m.
    Er kælderen fugtig så er det vigtigt, at finde ud af om ejendommens bærende konstruktioner er under nedbrydning og om fugten er suget så højt op, at den kan give skimmelgener i stueetagens lejligheder. Omkostningerne ved at skulle udbedre skimmel, råd- svampe- og rustskader, kan løbe op i store beløb, så det er med at få fugten under kontrol inden konsekvenserne bliver for store.
  • Inspektion med drone – Det er langt billigere at inspicere med en drone fremfor at leje en lift når bygningens utilgængelige områder som fx. høje facader eller taget skal inspiceres. Derfor er dronen et godt værktøj når det skal afklares om der er behov for reparationer eller yderligere undersøgelser. Læs mere om droneinspektion her.
  • Miljøskadelige stoffer – Der er igennem årene brugt miljøskadelige stoffer i mange forskellige bygningsmaterialer. Når håndværkerne skal renovere en ejendom, så risikerer de at blive udsat for kræftfremkaldende stoffer i støvet, og det er særligt derfor disse prøver er så vigtige. Vi udtager selv prøverne som analyseres på et akkrediteret laboratorium.

Vi er ikke eksperter på alle områder og derfor samarbejder vi bl.a. med specialister indenfor områder som skimmeltest, termografi, råd og svamp (biologiske undersøgelser) og geoteknik (grundvandspejling, jordbundsforhold o.l.)

Teknisk undersøgelse, fugt

Mads Møller – Partner i MMAKE – Uddannet Tømrer & Bygningskonstruktør med speciale i renovering

Ansvarsområder

Kontakt os

Ring, skriv eller udfyld blanketten. Vi vender tilbage hurtigst muligt