Vedligeholdelsesplan og tilstandsrapport

Bygningsejerens vigtigste redskab

Sådan hjælper vi jer

Vedligeholdelsesplan

En vedligeholdelsesplan er et budget med forventede renoverings- og vedligeholdelsesudgifter over en kommende årrække. Typisk udarbejdes planen for en 10-årig periode.

Med vedligeholdelsesplanen får I anskueliggjort og prioriteret renoverings- og vedligeholdelsesbehovet, så I er godt rustet til at planlægge ejendommens økonomi og undgå kedelige overraskelser.

Alle bygninger har brug for at blive vedligeholdt, så de ikke forfalder. Det kan dog være svært for den almindelige bygningsejer både at se og ikke mindst prioritere renoverings- og vedligeholdelsesbehovet. Men lige så svært, det kan være at overskue, lige så dyrt kan det være, ikke at have dette overblik. Udbedring af akutte og uforudsete skader kan nemlig være et dyrt bekendtskab. Vedligeholdelsesplanen giver jer det nødvendige overblik.

Tag, facader og vinduer beskytter bygningen mod nedbør og kulde udefra og er derfor blandt de vigtigste bygningsdele at vedligeholde.

Teknisk gennemgang fra kælder til kvist

Som grundlag for vedligeholdelsesplanen, udarbejdes en tilstandsrapport, som er en teknisk gennemgang og vurdering af ejendommen fra kælder til kvist.

Gennemgangen er blandt andet med fokus på:

 • Vinduer og døre
 • Kælder
 • Tag og facade
 • Tekniske installationer
 • Kloakforhold
 • Isoleringsforhold og energibesparende tiltag
 • Konstruktioner

På baggrund af den tekniske gennemgang, udarbejdes en samlet rapport, som beskriver de forskellige bygningsdele og installationer, samt en vurdering af behovet for vedligeholdelse. Ydermere vil rapporten tage stilling til om der er forhold som bør undersøges nærmere.

Det får I med en vedligeholdelsesplan og tilstandsrapport

Med planen får I:

 • en professionel vurdering af jeres ejendoms tilstand
 • et prioriteret overblik over renoverings- og vedligeholdelsesbehov
 • et økonomisk budget for kommende vedligeholdelsesopgaver, som giver jer mulighed for at planlægge økonomien over en 10-årig periode.
 • anbefalinger til løsnings- og materialevalg.

Vi lægger vægt på at prioritere de forskellige nødvendige arbejder i tæt samarbejde med bestyrelsen, så planen er tilpasset jeres økonomi og behov.

Vi udarbejder vedligeholdelsesplaner til en meget konkurrencedygtig pris, og tilbyder endvidere at revidere den 10-årige vedligeholdelsesplan løbende.

 

I er velkomne til at kontakte os og få et uforpligtende tilbud for jeres ejendom.

Kontakt os nu

Få en vedligeholdelsesplan fordi:

 • Det giver overblik over ejendommens fremtidige udgifter
 • Det kan være dyrt at undvære
 • Det hjælper jer med at minimere uforudsete udgifter
 • Det giver sikkerhed for nuværende og kommende ejere
 • Ejendommen bliver mere attraktiv

Referencer vedr. vedligeholdelsesplan og tilstandsrapport

 • AB Tagensbo

  Andelsboligforening med 66 lejligheder i Nordvest

 • EF Aldersrogade 37-39 (Sigynsgade 36-66)

  Ejerboligforening med 157 lejligheder på Nørrebro

 • AB Sommersted

  Andelsboligforening med 19 lejligheder på Vesterbro

 • AB Valdemarsgade 34/Istedgade 134-136

  Andelsboligforening med 20 lejligheder på Vesterbro

 • EF Østerbrogade 149

  Ejerboligforening med 7 lejligheder på Østerbro

 • EF Bagsværd Hovedgade 81-83

  Ejerboligforening med 43 lejligheder i Bagsværd

 • AB Ryvangsgården

  Andelsboligforening med 23 lejligheder på Østerbro

 • AB Bjerrebo

  Andelsboligforening med 24 lejligheder i Bagsværd

 • EF Svanholmsvej 5

  Ejerboligforening med 12 lejligheder på Frederiksberg

 • AB Åhjørnet

  Andelsboligforening med 22 lejligheder på Nørrebro

 • EF Fuglegårdsvænget 83-89

  Ejerboligforening med 20 lejligheder i Gentofte

 • EF Broholms Allé 12 A-C

  Ejerboligforening med 18 lejligheder i Charlottenlund