Rådgivning om vinduesudskiftning og støjreducering

Udskiftning og renovering af vinduer, altandøre og opgangsdøre

Udskiftning og renovering af vinduer

Der kan være mange forskellige årsager til, at udskifte sine vinduer. Vinduer udgør et stort areal på ejendommens facade og har typisk et noget større varmetab end øvrige bygningsdele. Faktisk kan vinduerne alene stå for 30 % af varmetabet i en ejendom, hvilket resulterer i alt for dyre varmeregninger og store temperaturudsving. Vinduernes materialer er ofte ikke så holdbare som fx. facade og tagmaterialer, og stiller derfor større krav til vedligeholdelse. 

Hvis du er træt af svingende temperaturer og ikke vil fyre for fuglene, så kan vi renovere dine gamle utætte vinduer, eller foretage en komplet udskiftning og sætte helt nye vinduer i. 

Ved udskiftning af eksisterende vinduer til nye, i etageejendomme, vil man ofte vælge én af 2 typer vinduer:

 • Trævinduer med udvendig aluminiumsbeklædning
 • Trævinduer med koblede rammer

Fordelene ved at udskifte de gamle vinduer er mange. Heriblandt: 

 • Bedre isoleringsevne
 • Mindsker temperaturudsving
 • Billigere varmeregning
 • Reducerer støj 
 • Mindre fremtidig vedligeholdelse af vinduerne

Fordele ved at renovere gamle vinduer:  

 • Bevare ejendommens arkitektoniske værdi og stiludtryk 
 • Genbrug af funktionelle materialer 

Ved udskiftning af vinduer er der flere overvejelser at gøre sig. De mest væsentlige overvejelser er:

 • Er ejendommen fredet/bevaringsværdig og hvad er så vinduets arkitektoniske værdi?
 • Vil man ofre det ekstra på bedre isolerende vinduer?
 • Skal vinduerne være særligt lydisolerende?
 • Hvor meget betyder det løbende vedligehold for ens valg af vinduestype?

Vi kan hjælpe med at vurdere og analysere behovet for renovering eller udskiftning af eksisterende vinduer. I den henseende vil vi typisk kigge nærmere på totaløkonomien ved at eje og renovere et ældre vindue, sammenlignet med gevinsten ved øget komfort, nedsat fremtidigt vedligehold og varmebesparelsen, som man opnår ved at udskifte til nye vinduer. 

Ældre trævinduer kan have en arkitektonisk værdi for ejendommen. Derudover kan træet i gamle vinduer være af rigtig god kvalitet, som ikke behøver at blive udskiftet. I det tilfælde kan det derfor give god mening at bruge ressourcer på at bevare og renovere vinduerne.

Da arbejde på vinduer kræver stillads, giver det altid mening at se på, om det kan udføres samtidigt med andre stilladskrævende opgaver, som eksempelvis tag eller facadearbejder. 

Kontakt os i MMAKE, hvis I skal bruge råd og vejledning i forbindelse med udskiftning og renovering af vinduer i ejendommen. Vi vil meget gerne være behjælpelige i processen, og give jer sparring omkring, hvilke vinduer og altandøre I bør vælge. 

Udskiftning af altandøre

I forbindelse med udskiftning eller renovering af vinduer, skifter vi også altandøre, såfremt det ønskes. På den måde sikrer vi, at facaden får et ensartet udtryk og optimal reducering af støj udefra. 

Professionel montering og åben dialog

For os er det vigtigt, at I som kunde er med i processen fra start til slut. Vi slår os op på gennemsigtighed og vil, for så vidt muligt, involvere jer i alle aspekter af udskiftningen/renoveringen. 

Vores dygtige samarbejdspartnere/entreprenører overskueliggøre projektets omfang i øjenhøjde med jer, så I ved præcis hvordan og hvornår projektet igangsættes. Vi går ind for en åben og ærlig dialog, hvorfor I altid kan stille spørgsmål undervejs i forløbet.  

Støjreducering i forbindelse med vinduesudskiftning

Københavns Kommune har i 2021 afsat en tilskudspulje til støjreducering af vinduer ved renovering eller udskiftning. 

Støjpuljen er forbeholdt private etageejendomme, der er stærkt støjplagede. Puljen er altså gældende for andels- og ejerforeninger eller private udlejningsejendomme. 

Følgende krav om ansøgning gør sig gældende: 

 • Puljen skal søges på ejendomsniveau og der gives ikke støtte til enkeltboliger.
 • For at ansøge, skal ejendommen være stærkt støjbelastet (mere end 68dB) af vejstøj.
 • Jeres nuværende vinduer skal være nedslidte, mindst 25 år gamle og dårligt isoleret mod støj.

Støttepuljen er en oplagt mulighed for at spare penge ved udskiftning af vinduer. I kan opnå støtte på 1/3 af ombygningsudgifterne, herunder udgifter til stillads, rådgivningshonorar og låneomkostninger. 

På følgende link kan man indtaste sin adresse og se om ejendommen er støjbelastet, samt læse mere om ansøgningsprocessen: https://byfornyelsesportalen.kk.dk/artikel/stoejpulje 

Støtteordningen løber i 2021 og der er ansøgningsfrist den 4. oktober. 

Kontakt os endelig, hvis I har spørgsmål til støtteordningen og udskiftning af vinduer og døre.

Partner

Mads Møller – Partner i MMAKE – Uddannet Tømrer & Bygningskonstruktør med speciale i renovering

Ansvarsområder

Kontakt os

Ring, skriv eller udfyld blanketten. Vi vender tilbage hurtigst muligt

Når man udskifter vinduer er der flere overvejelser at gøre sig. Af væsentligste overvejelser kan nævnes: