Renovering og fornyelse af vvs-installationer i ejendomme

MMAKE udfører teknisk rådgivning i forbindelse med projektering og renovering af vand-, varme.

Tekniske installationer

En bolig uden installationer er ikke et hjem

Vi tager ofte vores installationer for givet, og først når vi mangler enten vand, varme, afløb eller de elektriske installationer, bemærker vi, hvor afhængige vi er af dem. Vi kan ikke opretholde vores dagligdag uden disse installationer, hvorfor rettidigt vedligehold eller udskiftning er vigtigt.

Det er ikke blot beslutningen om at udskifte installationen, der er vigtig, det er også hele renoveringsprocessen, så generne minimeres og hverdagen kan fortsætte. Læs mere om dette længere nede på siden.

Vand

Udskiftning af brugsvandsinstallationer kræver særlig opmærksomhed på lang levetid og høj drikkevandskvalitet. Drikkevandet skal være koldt, og der skal være kort ventetid på det varme vand. Dette opnås ved fornuftig dimensionering samt korrekt materialevalg.

Varme

Renovering af varmeanlægget kan resultere i en bedre driftsøkonomi og en større komfort. Vi projekterer bl.a. udskiftning af 1-strengsanlæg med nye 2-strengsvarmeanlæg. Man kan også flytte radiatorer for at sikre en bedre varmefordeling i rummet og derved opnå bedre termisk indeklima.

Fjernvarme og varmecentraler

Vi kan konvertere varmeanlægget til fjernvarme og optimere afkølingen af fjernvarmeinstallationen. Energioptimering af varmecentraler er en naturlig del af arbejdet, og vi kan også fejlfinde og indregulere de teknisk komplicerede anlæg.

Afløb

Vi rådgiver om renovering af faldstammer og afløbsinstallationer. Vi oplyser om fordele og ulemper ved de forskellige renoveringsløsninger. I samarbejde med brugeren finder vi den rigtige løsning til opgaven, hvor pris, kvalitet og levetid tilpasses kundens ønsker.
Vi kan projektere og gennemføre en traditionel udskiftning, vi kan koordinere ved coating, relining eller strømpeforing.

Ventilation

Et ventilationsanlæg skal være effektivt og lydsvagt. Vi bistår gerne med hjælp til rensning, indregulering eller renovering af eksisterende ventilationsanlæg. Hos os er det vigtigt, at indeklimaet er i orden. Et usundt indeklima påvirker vores sundhed på mange forskellige måder.
 

Samarbejde med beboerne  – i projektets indledende faser

Inden projekts opstart udfører vi en 100 % registrering af alle boliger for at undgå uheldige overraskelser samt for at finde den bedste løsning for alle beboere.

I registreringsprocessen vil vores beboerkoordinator i samarbejde med beboerne forsøge at finde fornuftige og individuelle løsninger inden for projektets rammer.

Vi har mange års erfaring i at samarbejde med beboerne omkring udskiftning af VVS-installationer i køkkener og badeværelser. Vi har en oprigtig interesse i at lytte til beboernes individuelle behov og ønsker, fordi det sikrer en bedre proces og et mere tilfredsstillede slutresultat.

Generelt har vi en god fornemmelse for, hvad der er vigtigt for beboerne. Dette gør, at vi kan kommunikere i øjenhøjde og stille de rigtige spørgsmål. En veltilrettelagt og veludført registrering er en vigtig proces, som skærper projektet og minimerer omfanget af overraskelser.

Afholdes der i den indledende projektfase en ekstraordinær generalforsamling eller et informationsmøde for beboerne, stiller vi naturligvis vores beboerkoordinator til rådighed. Her vil beboerkoordinatoren kunne informere om projektet samt svare på spørgsmål fra beboerne.

Samarbejde med beboerne  – i byggeprocessen

Renovering af beboede ejendomme giver en ekstra dimension i byggeprocessen. Det kræver et ekstra fokus på de menneskelige aspekter hos beboerne. Vi ved, at arbejde i køkkener og badeværelser udgør en stor gene for de involverede beboere, og vi gør vores yderste for at minimere disse gener.

Man kan stille bade- og toiletvogne til rådighed, og hver lejlighed kan udstyres med tørkloset. Vi vil sørge for, at der bliver åbnet for vand hver dag efter kl. 16, og radiatorerne vil fungere i hele byggeperioden, hvis arbejdet med varmeinstallationen forgår i fyringssæsonen.

Beboernes tolerancetærskel

Beboernes tolerancetærskel under en byggesag er vidt forskellig. Nogle anser håndværkernes adgang til deres hjem som uoverskuelig og stærkt generende, mens andre blot ser det som et nødvendigt onde. Vi ved, at rettidig og klar kommunikation skaber tryghed og ro, men til trods for et højt informationsniveau vil der som regel være enkelte beboere, der har nogle andre forventninger. Vores byggeleder og beboerkoordinatorer har stor erfaring i at indgå i dialog med disse beboere og forsøge at skabe det individuelle hensyn.

Kommunikation med driftspersonalet

Vi vægter god kommunikation med driftspersonalet gennem alle projektets faser. Vi ved af erfaring, at driftspersonalet ligger inde med et værdifuldt kendskab til ejendommene. Dette kendskab skal udnyttes til at vælge de rette materialer og til at sikre en fornuftig anlægsopbygning med henblik på at begrænse driftsomkostninger og vedligehold. Vi indgår ligeledes i en dialog med driftspersonalet omkring evt. oplagte energioptimeringstiltag i forbindelse med renoveringsarbejdet.

Håndtering af kendte miljøskadelige stoffer

Vi foretager undersøgelser for miljøskadelige stoffer i projektfasen. Disse undersøgelser skal sikre håndværkernes såvel som beboernes sikkerhed gennem udførelsesfasen.

Partner
Mikkel Riddertoft - Partner

Partner i MMAKE – Uddannet VVS-Installatør, Ingeniør M. IDA, Brandmand og røgdykker. Man kan sige Mikkel har gået gennem ild og vand for sine uddannelser.

Ansvarsområder

Kontakt os

Ring, skriv eller udfyld blanketten. Vi vender tilbage hurtigst muligt